Với việc ngừng sản xuât xe Huynhdai 1t25 từ cuối năm 2010,đã dẫn tới viêc không đủ đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dung hiên nay.vì vậy hiện nay trên thị trương xe cu không đu xe để đáp ứng cho khách nên dẫn tới viêc cháy xe.hiện nay chung tôi còn dòng đời 2010,thùng kin.xin khách hàng tham quan và liên hệ phòng kinh doanh.cam ơn